Autoři a ceny

Adolf Richard Hölzel

(1853 - 1934)
Sledovat

Narodil se 13. května 1853 v Olomouci, zemřel 17. října 1934 ve Stuttgartu. Malíř, litograf, knihtiskař a výtvarný pedagog.
Od mládí měl výtvarné nadání, školil se v kreslení a přibližně od roku 1868 se zaučoval v nakladatelství svého otce, neboť byl předurčen převzít otcův prosperující podnik. Následně se vyučil sazečem v tiskárně F. A. Perthese v německé Gotě a kolem roku 1871 se s rodiči přestěhoval do Vídně, kde v letech 1872–1875 studoval malířství na vídeňské Akademii u prof. K. Wurzingera, A. Eisenmengera a Ch. Griepenkerla. Vídeňská studia však přerušil a nastoupil vojenskou službu, přičemž uvažoval o důstojnických zkouškách, ale po zralé úvaze se záhy vrátil na uměleckou dráhu. V dalším studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově, kde se školil v letech 1876–1882 u profesora Wilhelma von Dieze. V roce 1887 podnikl studijní cestu do Paříže, kde byl konfrontován z impresionismem a uchvátili jej malíři Manet i Monet.
V roce 1888 se přestěhoval do německého města Dachau a o tři roky později si zde otevřel soukromou malířskou školu. Kolem roku 1893 se Adolf Hölzel stal spoluzakladatelem „Dachauské malířské školy“, v níž působil až do roku 1905. V roce 1906 se přestěhoval do Stuttgartu a byl jmenován profesorem a vedoucím tzv. „Komponierschule“ na Královské akademie výtvarných umění a v letech 1916–1919 byl i jejím ředitelem.