Autoři a ceny

Ferdinand Hanuš Hérink

(1889 - 1958)
Sledovat

Narodil se 30. 5. 1889 ve Smečně a zemřel v roce 1958. Malíř krajinář v Moravské Ostravě.
Profesorem A. Boudou byl poslán ke studiu do Prahy, kde se učil v ateliéru Al. Kalvody, poté 2 roky u prof. Schwaigera. Pokračoval ve Vídni, kde se stal známým ilustracemi v různých časopisech. Po návratu do Prahy v roce 1921 vystavoval v Domě umělců jako malíř krajinář. Dále vystavoval v roce 1923 v zemském muzeu v Opavě či v roce 1926 v Prostějově. Po příchodu do Moravské Ostravy v roce 1927 se účastnil veškerého kulturního života a stává se členem M.S.V.U.