Autoři a ceny

Josef Bárta

(1864 - 1919)
Sledovat

Narodil se 14. června 1864 a zemřel 15. března 1919. Byl českým akademickým malířem a grafikem.
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxmiliána Pirnera, kde byl spolužákem Maxe Švabinského. Před rokem 1900 byl členem SVU Mánes a v dalších letech byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy. Jako jeden z prvních českých umělců používal techniku barevného leptu. Jeho tvorba zahrnuje portréty, figurální výjevy i krajiny prozrazující vliv Julia Mařáka.