Autoři a ceny

Josef Bašek

(1868 - 1914)
Sledovat

Narodil se 6. února 1868 v Pulici a zemřel 25. listopadu v Maďarsku. Byl to český krajinář, který vystudoval na Akademii výtvarného umění v Praze u Julia Mařáka. Už na gymnáziu v Hradci Králové byl spolužákem Františka Kavána, s nímž se později také setkal v Mařákově ateliéru. Po ukončení akademických studií vstoupil do rakousko-uherské armády. Často trávil čas ve Vídni, kde působil jako učitel kresby a také zde vystavoval. Výstavy měl také v různých německých městech, v Římě i na Ukrajině. Ve své tvorbě se věnoval víceméně výhradně krajinomalbě a tíhnul k melancholickým výjevům soumraků, mlhy a tajícího sněhu.