Autoři a ceny

Karel Dvořák

(1893 - 1950)
Sledovat

Narodil se 1. ledna 1893 v Praze, zemřel 28. února 1950 v Praze. Český sochař, žák Jana Štursy, tvořící v letech 1919 - 49.
V letech 1907 až 1910 se učil ciselérem v dílně Františka Houdka, kde se mj. vyráběla Schnirchova stříbrná padesáticentimetrová socha sv. Václava jako dar různým evropským panovníkům, jak Dvořák vzpomíná ve svých pamětech. Od roku 1911 navštěvoval večerní kurzy modelování u profesora Ludvíka Wurzela na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde také studoval ciselérství u profesora Emanuela Nováka a v letech 1911 až 1913 sochařství u profesora Josefa Drahoňovského. Roku 1913 jej přijali na Akademii výtvarných umění k Josefovi Václavu Myslbekovi, a kromě toho navštěvoval soukromou malířskou školu Vincence Beneše a Otakara Nejedlého. Studia však dokončil až po první světové válce u Jana Štursy. Prakticky pěšky se vydal s několika přáteli na studijní cestu do Mnichova, kde navštěvovali galerie, obrazárny a pochopitelně také Glyptotéku. Zde se poprvé seznámil s originály antických děl. Roku 1919 se stal členem SVU Mánes.
Od roku 1928 vyučoval sochařství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde u něj studovalo mnoho pozdějších proslulých umělců.