Autoři a ceny

Karl Kaufmann

(1843 - 1902)
Sledovat

Narodil se v roce 1843 v Rakouském Slezsku a zemřel 27. dubna 1905 ve Vídni. Karel Kaufmann byl žákem Vídeňské akademie. Jeho hojné studijní cesty ho vedly do Norska, Nizozemí, Německa, Itálie. Pravděpodobně se dostal až do tehdejší Konstantinopole, dnešního Istanbulu. Od roku 1900 se natrvalo usídlil ve Vídni. Karel Kaufmann byl velmi plodným malířem, který na svých cestách namaloval velké množství krajin a městských architektur. Jeho pohledy na města jako Benátky, Řím a Istanbul jsou dnes sběrateli velmi vyhledávány. Kaufmannovi architektury a krajiny jsou zastoupeny v mnoha soukromích sbírkách na celém světě. Některé obrazy byly prodány za značné ceny.
Karl Kaufmann signoval svoje díla mnohdy různými pseudonymy, často se s pseudonymy měnil i styl malby. Některé pseudonymy používal výhradně pro specifické náměty, například severské fjordy signoval často J. Holmstedt, J. Rollin. Ne všechny pseudomymy jsou známy.