Autoři a ceny

Magdalena Vovsová

(* 1954)
Sledovat

Magdalena Vovsová se narodila v Praze, 9.6.1954, kde žije a pracuje. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1984) v ateliéru prof. Ladislava Čepeláka. Ve své profesionální výtvarné činnosti se zabývá grafikou a plastikou. Na projekt „Pokoj“ pro Nemocnici pod Petřínem v roce 2000, obdržela grant Nadace pro současné umění (Soros centrum) a Magistrátu hlavního města Prahy. Několikrát získala ocenění v rámci celostátní soutěže „Grafika roku“. Od roku 2002 se věnuje také kolektivním projektům Obecních betlémů v Praze – Suchdole i v jiných městech. Je členkou prestižního spolku českých umělců grafiků Hollar. Je zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Od roku 1992 pedagogicky působí na Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 1995 vede Grafické dílny AVU. V roce 2006 jí byl udělen titul docent.