Autoři a ceny

Polívka - Balšánek

Sledovat

Antonín Balšánek s Osvaldem Polívkou řídili stavbu Obecního domu v Praze (1905 – 1911).