Autoři a ceny

Radomír Leszczynski

(* 1945)
Sledovat

Narodil se 5. května 1945. Je český grafik. Studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze u profesora Václava Bubeníčka.
Bývá zařazován do proudu neokonstruktivismu. Těžištěm jeho tvorby je grafika v různých technikách, aplikace grafiky v designu a v užitém umění. Tvorba konstituuje výtvarné dílo jako vztah barev a tvarových forem, přičemž geometrická morfologie obrazové skladby bývá obohacována interakcí s generátorem náhodných funkcí. Barevnost jeho kompozic má antropoidní charakter a tím vykračuje z technické racionality k emocionálnímu symbolu.
Je znám jako tvůrce mnoha logotypů, vizuálních stylů společností (České aerolinie). Je autorem řady realizací v architektuře vycházející ze symbolické formy. Podstatný je geometrický symbol inspirovaný částečně počítačovým uměním. Umělcovy realizace pro architekturu jsou ke spatření v reprezentačních prostorách firem (vstupní hala ČKD Elektrotechnika, zasedací síň Metrostav, Česká pojišťovna, Hotel InterContinental Praha, pasáž Jiřího Grossmanna).