Autoři a ceny

Rudolf Burda

(* 1973)
Sledovat

Český sochař, sklářský výtvarník. Studoval umělecké kovářství na SUPŠ a VOŠ v Turnově. V letech 1991 – 1992 absolvoval stáž v Kalifornii (USA), po návratu založil v ČR Studio Rudolf Burda a začal vystavovat. Výrazná osobnost současné umělecké scény, vytváří především abstraktní objekty ze skla či nerezu. Ve své minimalisticky pojaté tvorbě vychází se základních geometrických forem, které se snaží co nejvíce zjednodušovat, a dopracovat se tak až k samotné esenciální podstatě, perfektní formě oproštěné od všeho nadbytečného. Mnohdy pracuje s velmi složitými unikátními technikami, mezi něž se řadí ručně foukané uranové sklo, vrstvený přejímaný křišťál nebo leštěný nerez. Jeho dokonale řemeslně zpracovaná díla, jež jsou zastoupena v mnoha světových galeriích a soukromých sbírkách, vyzařují silnou energii, skrývající v sobě jakousi fascinaci prostorem a jeho nekonečnem.