Úvodní strana
Počet položek: 116
Dukát 1915
Au 986/1000,1915
Ø 20 mm / 3, 49 g

Franc Josef I.

Detail položky
au 999/1000,2011
Ø 16 mm / 3, 11 g

Autor Mgr. Petr Horák, náklad 1000 ks

Detail položky
Au 900/1000,1909
Ø 19 mm / 3, 38 g

mírně poškozeno

Detail položky
Au 900/1000,1911
Ø 19 mm / 3, 38 g

mírně poškozeno

Detail položky
Dukát 1915
Au 986/1000,1915
Ø 20 mm / 3, 49 g

poškozeno, František Josef I.

Detail položky
Au 917/1000,1919
Ø 22 mm / 7, 3 g

mírně poškozeno

Detail položky
10 Rubl 1899
Au 900/1000,1899
Ø 22 mm / 8, 59 g

poškozeno

Detail položky
20 Frank 1854
Au 900/1000,1854
Ø 21 mm / 6, 45 g

mírně poškozeno, rýhy

Detail položky
Au 900/1000,1811
Ø 21 mm

6, 45 g, poškozeno

Detail položky
Au 900/1000,1894
Ø 21 mm / 6, 77 g

mírně poškozeno, František Josef I., 1848 - 1916

Detail položky
Au 900/1000,1912
Ø 22, 5 mm / 6, 72 g

mírně poškozeno, Nizozemsko, Královna Wilhelmina (1890 - 1948)

Detail položky
Au 900/1000,1901
Ø 21 mm / 6, 45 g

mírně poškozeno

Detail položky