Jak dražit v aukci?

 1. REGISTRACE
  Pokud máte zájem o některou z nabízených položek v aktuální aukci, musíte se registrovat. Registrace Vám zabere maximálně 2 minuty. Jakmile odešlete vyplněné údaje včetně přiloženého občanského průkazu/pasu, registraci zkontrolujeme a aktivujeme Vám účet, nejpozději do 24 hodin. Pokud se budete registrovat mimo pracovní dobu, volejte na telefonní číslo 601 344 355.

 2. PŘIHLÁŠENÍ
  Vyplníte přihlašovací jméno (e-mail zadaný při registraci) a heslo. Pokud si ho nepamatujete, stačí kliknout na zapomenuté heslo a vygenerujete si nové.
 3. DRAŽBA V AUKCI
  V aukci je možné dražit 2 způsoby, příhozemlimitem

  Příhoz

  Pokud jste u daného předmětu první zájemce, dražíte dražený předmět za aktuální vyvolávací cenu a první příhoz je 0 Kč. Pokud je dražený předmět již dražen, systém Vám nabídne přihodit částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů. Můžete vložit i vyšší částku, než je minimální stanovený příhoz. Před potvrzením příhozu se Vás systém ještě zeptá, zda chcete opravdu přihodit danou částku. Příhoz je akceptován pouze na celé stokoruny. Příhoz je pro dražitele závazný a zrušení příhozu je vyloučeno.

  Limit
  Jedná se o způsob činění nabídky zadáním částky větší, než je výše Aktuální ceny. Systém Vám automaticky nabídne nejnižší možnou částku dle tabulky minimálních příhozů tak, abyste zůstal nejvýše nabízejícím/přihazujícím. Takto za Vás systém činí příhozy do doby, než je vyčerpán Vámi zadaný limit. Pokud jste u daného draženého předmětu prvním a jediným zájemcem, vydražíte si dražený předmět za vyvolávací cenu. Před potvrzením limitu se Vás systém ještě zeptá, zda chcete opravdu zadat danou částku. Limit je akceptován pouze na celé stokoruny. Limit je pro dražitele závazný a jeho zrušení je vyloučeno.
 4. UKONČENÍ AUKCE
  Aukce je ukončena uplynutím naplánovaného času. Bude-li však proveden příhoz/limit na dražený předmět během posledních 2 minut plánovaného ukončení aukce, bude naplánovaný čas ukončení prodloužen o další 2 minuty. Čas ukončení aukce bude prodlužován podle předchozí věty tak dlouho, dokud budou činěny příhozy/limity. 
  Pokud přihodíte na dražený předmět ve stejnou dobu, kdy i jiný zájemce, systém automaticky upřednostní příhoz/limit, který byl podán jako první, přičemž je rozhodující čas nastaveného serveru internetového aukčního portálu. Je proto dobré si zkontrolovat, zda jste opravdu poslední přihazující (značeno zelenou barvou VYHRÁVÁM).
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEVZETÍ
  Aukční přirážka činí 20 % (včetně 21 % DPH) k dosažené ceně v aukci. Vydražené předměty prosíme uhraďte do 7 dnů od ukončení aukce a vyzvedněte nejpozději do 14 dnů od ukončení aukce.

  Úhrada celkové ceny může být provedena:
  v hotovosti v galerii (pokud částka nepřevyšuje 250 000 Kč)
  bankovním převodem na číslo účtu 6020303399/0800, variabilní symbol Vaše ID dražitele

  V případě vyhrané aukce se Vám položky zobrazí v nákupním košíku, kde budou až do doby zaplacení.

  Pokud si nemůžete položku z jakéhokoliv důvodu převzít Vy, můžete v nákupním košíku vyplnit údaje o osobě, která za Vás vydraženou položku převezme.

  Další možností je nechat si vydražené položky zaslat poštou, ale vždy záleží na našem uvážení, zda je bezpečné položku posílat (neposíláme sochy, porcelán, sklo, zasklené obrazy a grafiky, obrazy větší než 120 x 120 cm). 

  Pokud si vydražíte více předmětů a jste z Prahy a okolí, je možné se domluvit, že Vám obrazy zdarma přivezeme.

Podrobnější aukční řád včetně obchodních podmínek najdete zde Obchodní podmínky