Autoři a ceny

Adolf Born

(1930 - 2016)
Sledovat

Narodil se 12. června 1930 v Českých Velenicích, zemřel 22. května 2016 v Praze. Český malíř, grafik, ilustrátor, animátor, scénograf.
Jeho otec byl železničář, na počátku protektorátu v roce 1933 byl přeložen do Chebu a poté do Prahy. Rodina se stěhuje za tatínkem.
Adolf Born začal studovat na vyšehradském gymnáziu a po maturitě v letech 1949 až 1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Antonína Pelce karikaturu a ilustraci. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové po třech letech přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, za svým učitelem Antonínem Pelcem, kde po dalších dvou letech v roce 1955 úspěšně dokončil vysokoškolská studia.
V 60. a 70. letech se věnoval převážně karikatuře. Získával mezinárodní ceny, jezdil do zahraničí a získal v cizině četné přátele. V roce 1964 se zúčastnil výstavy světové karikatury v Montrealu, kde pak v roce 1977 získává cenu Grand Prix.
Od úspěšné karikatury určené pro tisk a reprodukci přešel Adolf Born na takzvanou groteskní grafiku určenou pro sběratele, galerie a nakladatele. Grafiky mají nezaměnitelný styl, objevují se na nich svérázné postavičky, bizarní zvířátka, pouťoví kejklíři, elegantní páni v cylindrech z dob císařské éry a dámy s vysokými účesy, velkými dekolty a cigaretovými špičkami.
Adolf Born se věnuje také knižní ilustraci. Ilustroval kolem 230 knih a nespočet přebalů, například ilustroval knihy Miloš Macourek – Mach a Šebestová, Karel Čapek – Válka s mloky, Jiří Žáček – Aprílová škola, Daniel Defoe – Robinson, Astrid Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha a mnohé další.
K filmu se Born dostal poprvé na konci roku 1962, kdy s Václavem Bedřichem spolupracoval na snímku Až já budu velký. S tímto režisérem se podílel i na dalších filmech (např. Dvojník, Atom, Nebezpečný poutník,…). V roce 1972 začal spolupracovat se scénáristou Milošem Macourkem a animátorem Jaroslavem Doubravou. Z jejich spolupráce vznikl večerníčkový seriál Mach a Šebestová, na kterém pracoval od roku 1976. Koncem 80. let vznikl ještě večerníček Žofka a její dobrodružství. Vedle těchto večerníčků se Born věnoval výrobě dlouhometrážního animovaného filmu Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku, kde měl na starosti kreslenou část. Na řadě hraných filmů se podílel rovněž výrobou kreslených titulků, patřily mezi ně např. Jak utopit doktora Mráčka, aneb konec vodníků v Čechách, jak Básníci přicházejí o iluze a Konec básníků v Čechách, zde se podílel na výrobě animovaných částí. Naposledy se zúčastnil práce na hraném filmu Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko, pro který vyrobil animované části. Spolupráci s filmovým světem přerušil po smrti Miloše Macourka, s nímž ho pojilo osobní přátelství. Celkem se po výtvarné, scénáristické nebo režijní stránce podílel na vzniku 62 filmů.

Aktuálně dražené položky

Akvarelová ilustrace obálky ke knize "Nejlepší holka našeho života"
akvarel na papíře
v 18 ✕ š 13, 5 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, kniha přiložena k obrazu

Dražit
Můj anděl
barevná serigrafie
v 29, 5 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, 176/200

Dražit
Dopis - Loutka anděla
tuš na papíře
v 29, 5 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Dražit
Marlene Dietrich
litografie
v 22, 5 ✕ š 10 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Don Quijote
barevná litografie
v 48 ✕ š 37 cm
Signatura: vpravo dole

pasparta, zaskleno, 53/70

Dražit
Loď komediantů
barevná litografie
v 43 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 47/70

Dražit
Mach a Šebestová
akvarel na papíře
v 24 ✕ š 24 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Dražit
Polidštění člověka
serigrafie
v 48 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, 62/80

Dražit

Dříve dražené položky

Ilustrace z kalendáře
akvarel na papíře
v 24 ✕ š 24 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Titulní strana kalendáře
akvarel, tuš na papíře
v 24 ✕ š 24 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: od rodiny autora | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Na houbách
akvarel na papíře
v 24 ✕ š 24 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Ilustrace obálky knihy Klub starých mládenců
akvarel, tuš na papíře
v 22 ✕ š 15 cm
Signatura: na zadní straně autorské razítko

Provenience: z rodinné pozůstalosti autora | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem Jedná se o návrh obálky knihy Klub starých mládenců od P. G. Wodehouse, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Detail položky
Akvarelová ilustrace obálky ke knize "Betsy a císař"
akvarel na papíře,2005
v 31 ✕ š 19 cm
Signatura: nesignováno, na zadní straně autorské razítko

Provenience: z rodinné pozůstalosti autora | Publikováno: Kniha Statony Rabinové z roku 2004 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Příjezd hudebního tria do hor
barevná litografie,1983
v 48 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Adolf Born, Slovart, 1999, str. 296 | rámováno, pasparta, zaskleno, 28/70

Detail položky
Zakletá princezna - žebrák chce polovinu
akvarel na papíře
v 19, 5 ✕ š 23, 5 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

Publikováno: na str. 286 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Akvarelová ilustrace obálky ke knize "Komorník v podezření"
akvarel na papíře,2013
v 20 ✕ š 14 cm
Signatura: nesignováno, na zadní straně autorské razítko

Provenience: z rodinné pozůstalosti autora | Publikováno: Kniha P. G. Wodehouse z roku 1968, vydání z roku 2013 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Akvarelová ilustrace obálky ke knize "Psmith to zařídí"
akvarel na papíře,2010
v 22 ✕ š 15, 5 cm
Signatura: na zadní straně autorské razítko

Provenience: z rodinné pozůstalosti autora | Publikováno: Kniha P. G. Wodehouse z roku 1975, vydání z roku 2010 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, kniha přiložena k obrazu

Detail položky
Monte Carlo
barevná litografie,1973
v 43 ✕ š 55 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno, 21/35

Detail položky
Ilustrace ke knize "Až naprší a uschne"
akvarel na papíře,2009
v 22 ✕ š 14,5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložena originální kniha | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Pozdrav Ezopovi
barevný lept na papíře,1978
v 32,5 ✕ š 49,5 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Adolf Born, Slovart, 1999, str. 107 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, 5/48

Detail položky