Autoři a ceny

Adolf Hoffmeister

(1902 - 1973)
Sledovat

Narodil se 15. srpna 1902 v Praze, zemřel 24. července 1973 v Říčkách. Český spisovatel, publicista, dramatik, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, právník, vysokoškolský profesor a cestovatel. Zakládající člen Devětsilu, předseda Československého svazu výtvarných umělců, člen AICA, zastupoval Československo v UNESCO, PEN klubu a dalších mezinárodních organizacích.
Narodil se v rodině pražského advokáta JUDr. Adolfa Hoffmeistera (1870 – 1936) a jeho manželky Marie, rozené Schnöblingové (1881 – 1967). Vyrůstal v kultivovaném intelektuálním prostředí – jeho strýci byli hudební skladatel a pedagog Karel Hoffmeister a klasický filolog Ferdinand Hoffmeister. Od roku 1914 bydlela rodina Hoffmeisterových v kubistickém domě Diamant na rohu Spálené ulice č. 4.
V letech 1912–1921 studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, kde se sešla většina budoucích členů avantgardní skupiny Devětsil. Při založení Devětsilu 5.10.1920 se Adolf Hoffmeister stal jeho nejmladším členem a zároveň jednatelem. Roku 1919 se seznámil s bratry Čapky a s S.K. Neumannem. Po maturitě pokračoval v studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1925 získáním doktorátu (JUDr). V letním semestru 1924 studoval na Cambridge University egyptologii. Nastoupil jako advokátní koncipient do právnické kanceláře svého otce, v letech 1930 – 1939 se stal jedním ze tří společníků. Po nástupu Hitlera k moci tato právní kancelář zastupovala řadu německých exulantů, mj. Thomase Manna.
Od roku 1917 psal básně, které zprvu publikoval časopisecky pod různými pseudonymy, věnoval se kresbě a linorytu. V následujícím období se věnoval karikaturám, které zasílal do Lidových novin.
Od podzimu 1925 se stal kmenovým spolupracovníkem nakladatelství Aventinum a přispíval karikaturami, ilustracemi, články o umělcích a rozhovory s významnými zahraničními autory do Rozprav Aventina.

Dříve dražené položky

Voskovec a Werich - Panoráma
tuš na papíře,1932
v 20 ✕ š 23 cm
Signatura: vpravo uprostřed

rámováno, zaskleno

Detail položky
Přednáška
tuš na papíře,1929
v 30 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Tristan Tzara bloumá po Paříži
barevná zinkografie,1934
v 28,5 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Burian v akci
tuš na papíře,1928
v 29 ✕ š 22 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Jaroslav Ježek
tuš na papíře,1930
v 21 ✕ š 19 cm
Signatura: monogramem vlevo dole

Provenience: kladně posouzeno synem Adamem Hoffmeistrem | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Podoby, Díl 3.: Jorge Luis Borges
tuš, akvarel, koláž,1970
v 29, 5 ✕ š 42 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek z Bienále užité grafiky Brno | rámováno, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
André Breton, hlava surrealismu
barevná zinkografie,1934
v 29 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen certifikát | nerámováno

Detail položky
Profesionální krása Jeana Cocteaua
zinkografie,1930
v 29 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen certifikát | nerámováno

Detail položky
Portrét muže
tuš na papíře,1927
v 21, 5 ✕ š 19, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno UV antireflexním sklem, přípis "Paris"

Detail položky
Portrét Václava Špály
akvarel na papíře,1937
v 22, 5 ✕ š 15 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Adolf Hitler, tichá práce
barevná zinkografie,1933
v 28 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: v tisku vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Langsame Annäherung
koláž, doplněno tuší,1964
v 10, 5 ✕ š 18 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

Provenience: kladně posouzeno synem Adamem Hoffmeistrem | nerámováno, mírně poškozeno

Detail položky