Autoři a ceny

Alex Adolf Jelínek

(1890 - 1957)
Sledovat

Narodil se 25. dubna 1890 ve Strmilově, zemřel 2. září 1957 v Praze. Český malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel.
Narodil se v jihočeské obci Strmilov v početné rodině měšťana a obchodníka Jana Jelínka. Po předčasném úmrtí matky vyrůstal od roku 1896 u příbuzných v Počátkách. V letech 1902 – 1904 studoval na reálce v Telči a v dalším studiu pokračoval v letech 1903 – 1907 na keramické škole v Bechyni. Po zdárném ukončení školy krátce pracoval v keramických dílnách závodu Graniton, kde navrhoval a zdobil stolní soubory. Roku 1908 odešel do Prahy, kde navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu a roku 1911 úspěšně složil maturitu. Studium završil pěti semestry ve speciálce prof. K. V. Maška. Po absolutoriu odešel do Mnichova, kde se zdokonaloval na Akademii v ateliéru prof. A. Janka. Se začátkem světové války se vrátil do Prahy a čtyři roky studoval na pražské malířské Akademii, kde se školil v grafické speciálce prof. M. Švabinského.

Od roku 1919 tvořil pod pseudonymem „Alex“ a užíval občanské jméno A. J.A lex. Žil v Praze – Břevnově, záhy se prosadil jako zdatný figuralista, portrétista a precizní grafik. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Jednoty umělců výtvarných. V roce 1923 obdržel stipendium Zeyerova fondu při ČAVU a o rok později se zúčastnil výstavy českých grafiků v Paříži.

Byl vlastníkem patentovaného vynálezu – tzv. „výtlačného štětce“ – fungujícího na principu inkoustového pera, kterým se barva na plátno vytlačovala, čímž malba nabývala reliéfní struktury a patřičné hloubky.

Ve svém díle ztvárňoval romantické náměty, zálibu našel ve studiích koní a nevyhýbal se ani technickým stavbám a architektuře. Zajížděl na český venkov, kde čerpal náměty pro svá díla, a navštívil několikrát Itálii a Německo.