Autoři a ceny

Alfred Justitz

(1879 - 1934)
Sledovat

Narodil se 19. července 1879 v obci Nová Cerekev a zemřel 9. února 1934 v Bratislavě. Byl to český malíř, grafik a ilustrátor. Studoval architekturu na České vysoké škole technické v Praze u profesora Jana Kotěry, poté přešel na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval u Maxmiliána Pirnera a Franze Thieleho. Studoval také v Karlsruhe a v Berlíně a v roce 1910 odešel do Paříže, kde jej zaujala díla Paula Cézanna, Andrého Deraina a Honoré Daumiera. Vystavoval se skupinou Tvrdošíjných a ilustroval knihy (Chrám Matky Boží v Paříži od V. Huga), věnoval se také grafice a tvorbě plakátů. Do jeho tvorby se promítly moderní umělecké směry, především kubo-expresionismus. Věnoval se jak krajinomalbě, tak figurální malbě a zátiší.

Dříve dražené položky

Po koupeli
tuš na papíře
v 28, 5 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Pozorovatelé
akvarel na papíře
v 26, 5 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky