Autoři a ceny

Bedřich Feigl

(1885 - 1965)
Sledovat

Narodil se 6. března 1884 v Praze, zemřel 17. prosince 1965 v Londýně. Český židovský malíř, grafik a ilustrátor. Bedřich Feigl studoval v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru Vlaho Bukovace a Franze Thieleho, odkud ale byl vyloučen. V roce 1906 podnikl spolu s Emilem Fillou a Antonínem Procházkou cestu po Evropě. Navštívil Drážďany, Berlín, Amsterdam, Paříž, Marseille, Řím, Neapol a Florencii. V Berlíně se seznámil s uměním malíře Maxe Liebermanna a takzvané Berlínské secese (Berliner Secession), s níž od roku 1912 vystavoval. Jako německy mluvící umělec z Čech se aktivně podílel na kulturním životě v Čechách i v Německu. V roce 1907 stát u vzniku umělecké skupiny Osma. Na její první pražské výstavě představil nejpočetnější soubor obrazů. O rok později se zúčastnil i druhé výstavy Osmy v Topičově salonu v Praze. Dlouho žil v Berlíně, kam se odstěhoval v roce 1910, a do Československa vrátil až v roce 1933. Také z Německa udržoval styky s českým kulturním prostředím. Již v roce 1911 stál za účastí Emila Filly, Vincence Beneše a Bohumila Kubišty na čtvrté výstavě skupiny mladých expresionistů Nová secese (Neue Secession) v Berlíně. V roce 1912 zúčastnil druhé výstavy Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě v Praze, v roce 1921 třetí výstavy skupiny Tvrdošíjní a o rok později Výstavy židovských grafiků v paláci Lucerna. V roce 1927 spolu s dalším německým malířem českého původu Maximem Kopfem založil skupinu Junge Kunst, v níž se sešli spříznění němečtí výtvarníci z Prahy a Drážďan, a která se o rok později transformala ve sdružení Prager Sezession. Na přelomu let 1932 – 1933 několik měsíců pobýval v Palestině, kde načerpal mnoho podnětů pro svoji malířskou tvorbu. V roce 1939 se kvůli hrozbě nacistických represí natrvalo odstěhoval do Londýna. Jeho díla jsou umístěna v galeriích po celém světě.

Dříve dražené položky

Tower Bridge
olej na sololitu
v 51 ✕ š 61 cm
Signatura: vpravo vole

Provenience: na zadní straně dopis od autora | rámováno

Detail položky
Expresionistický akt se třemi modely
akvarel, tuš, tužka na papíře
v 20, 5 ✕ š 25, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Modlitba
pastel na kartonu
v 54, 5 ✕ š 69, 5 cm
Signatura: vlevo nahoře

nerámováno, papír mírně poškozen

Detail položky
6 x perokresba
tuš na papíře, tužka na papíře,1938
v 15 ✕ š 13 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze sbírky Johannese Urzidila, kritika umění a spisovatele, který byl Feiglovým přítelem | nerámováno, volně loženo, rozměry cca 11 x 10 cm až 20 x 14 cm

Detail položky
Přímořská krajina
kombinovaná technika na papíře
v 30 ✕ š 46 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky