Autoři a ceny

Bedřich Hoffstädter

(1910 - 1954)
Sledovat

Narodil se 15. listopadu 1910 v Trenčíně, zemřel 10. srpna1954 v Demänovské dolině. Studoval na Ukrajinské akademii a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Nowaka. Podnikl studijní cestu do Drážďan a Paříže. Malíř a grafik, hlavním tématem jeho prací bylo město a městský život, sportovní tématika a v neposlední řadě i výjevy z druhé světové války. Člen Umělecké besedy a Skupiny 29. augusta. Vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a na Univerzitě Komenského.

Dříve dražené položky

Diváci
kvaš na papíře,1947
v 29 ✕ š 40 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky