Autoři a ceny

Bedřich Wachsmann

(1871 - 1944)
Sledovat

Narodil se 8. září 1871 ve Svojšicích a zemřel 29. ledna 1944 v Praze. Český malíř, figuralista, grafik a pedagog. Svá studia započal na obecné škole, kde absolvoval 3 ročníky a následně 4 třídy reálky. Kolem roku 1887 se rodina přestěhovala do Prahy na Nové Město. V dalším studiu pokračoval na pražské Umělecko-průmyslové škole, na níž absolvoval 4 ročníky odborné školy pro figurální malířství. V letech 1896 - 1897 studoval na Pražské malířské akademii, kde navštěvoval Speciální školu prof. F. Ženíška. Následně pobýval v Mnichově a Drážďanech, kde se ještě zdokonaloval v malbě portrétů. Profesor ak. mal. Bedřich Wachsmann maloval podobizny i nástěnné malby, zátiší a figurální komposice. Vyzdobil ústřední dvoranu České banky v Praze a byl spoluzakladatelem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Dříve dražené položky

Děti
olej na kartonu,1918
v 29 ✕ š 36 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, jeden z obrazů signovaný

Detail položky