Autoři a ceny

Beneš Knüpfer

(1844 - 1910)
Sledovat

Narodil se 12. dubna 1844 ve Frýdštejně a zemřel 18. listopadu 1910 na moři na cestě do Ancony. Byl to český malíř, jehož hlavním námětem bylo moře, jeho styl osciloval mezi salonním malířstvím a symbolismem.
Jeho otec pracoval jako polesný na panství Rohanů a později jako správce jejich paláce na Malé Straně. Benedikt (Beneš) Knüpfer navštěvoval pražskou akademii mezi lety 1865 a 1870 a poté pokračoval ve studiu na Akademii v Mnichově mimo jiných u Karla von Piloty, pod jehož vedením se podílel na výzdobě mnichovské radnice. V roce 1879 získal římské stipendium, v Itálii se natrvalo usadil, ateliér měl v Palazzo Venezia a odtud obesílal výstavy v Mnichově, Berlíně, Paříži a Vídni. V roce 1892 získal zlatou medaili arcivévody Karla Ludvíka za obraz Souboj tritonů. Dílo bylo oceněno na Světové výstavě v Chicagu a za 5 500 zlatých zakoupil císař František Josef I. Obraz byl poté umístěn v Obrazárně vídeňských dvorských muzeí. S Prahou obnovil kontakt na počátku 90. let, kdy se stal členem České akademie věd a umění. Jeho tvorba byla modernisty počátku 20. století přijímána velmi kriticky a řada odmítavých reakcí na jeho výstavu v Topičově salonu v roce 1910 byla jednou z příčin Knüpferovy sebevraždy. Svůj život ukončil skokem do moře na cestě z Rieky do Ancony.
Od počátku římského pobytu se Knüpfer věnoval hlavně zobrazení moře, počáteční realističtější zobrazení rybářů vystřídaly mytologické náměty nymf a sirén. Tyto obrazy nezapřou inspiraci dílem Arnolda Böcklina, kterého poznal v Mnichově. Jeho rukopis se pak už příliš neměnil. Ačkoli se aktuální stávala plenérová malba, Knüpfer dále komponoval své obrazy v ateliéru.

Dříve dražené položky

Hra s delfíny (Najáda, varianta)
olej na plátně,1895 - 1900
v 40, 5 ✕ š 66, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Šárky Leubnerové | rámováno, krakeláž

Detail položky