Autoři a ceny

Bohdan Kopecký

(1928 - 2010)
Sledovat

Narodil se 23. srpna 1928 v Litomyšli, zemřel 22. října 2010 v Litomyšli. Akademický malíř, krajinář a autor řady ilustrací. Bohdan Kopecký se narodil v rodině litomyšlského skláře Antonína Kopeckého (1891–1963) a jeho manželky Julie, rozené Malochové (1904–1981). Jako patnáctiletý se začal učit fotografem u litomyšlské firmy Tachezy, kvůli chronické oční vadě musel tento obor opustit a přešel do učení do otcova sklenářství, v němž setrval až do konce 2. světové války. Okamžitě po válce se přihlásil k přijímacím zkouškám na Akademii výtvarných umění v Praze a byl přijat přímo do 2. ročníku všeobecné krajinářské školy vedené Otakarem Nejedlým. Na AVU studoval až do roku 1950 a patřil k nejlepším žákům. V roce 1950 byl označen jako „absolutní odpůrce socialistického zřízení lidově demokratické republiky“ a nastoupil vojenskou službu jako horník u Pomocných technických praporů v Záluží u Mostu. Hornickou profesi vykonával až do roku 1956, kdy se stal členem severočeské pobočky Svazu československých výtvarných umělců. Plně se věnoval malování, objevoval mosteckou krajinu. Stal se uznávaným malířem, pravidelně vystavoval. V roce 1962 byl natočen krátký film Svět Bohdana Kopeckého (režie Jaroslav Šik, kamera Jan Špáta). Aktivně se zapojoval do dění během tzv. Pražského jara, za což během následujících let pykal. V roce 1970 již není přijat do nově vzniklého Svazu českých výtvarných umělců, musí opustit svůj litvínovský ateliér a v roce 1979 se natrvalo stěhuje do Litomyšle. Nemůže vystavovat, mezi lety 1977 –1979 je zaměstnán jako pracovník propagace v JZD Obránců mírů v Dolním Újezdě u Litomyšle, mj. navrhuje loga, vlaječky, odznaky. Zapojuje se do společenského a kulturního dění v Litomyšli, aktivně se zasazuje o záchranu místního Portmonea. Po roce 1989 mu nová společenská a politická situace umožňují realizovat sen o návštěvě sopečné krajiny, v roce 1991 cestuje na ostrov Lanzarote, v letech 1994, 1997 a 2003 Havaj, nachází novu inspiraci pro svoji tvorbu, intenzivně se vrací k malování, jeho dílo je opět prezentováno na řadě výstav. Mezi lety 1993–1999 také učí večerní akt v Ateliéru výtvarné přípravy na soukromé odborné Škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Tereza Brázdová natáčí v roce 2008 dokumentární film o Bohdanu Kopeckém s názvem Portréty ohňů. Bohdan Kopecký umírá 20. října 2010 v Litomyšli.

Jeho tvorba začíná krajinomalbou, kterou vystudoval. Maluje demolované části Mostu a snaží se zachytit mizející město, jeho tvorba směřuje k abstrakci. Ke krajinám se vrací na Havaji, kde zachycuje sopečnou krajinu.

Dříve dražené položky

Litvínov - zámek na místě podbělu
olej na plátně,1965
v 65 ✕ š 100 cm
Signatura: vpravo uprostřed

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, na zadní straně autorský štítek | rámováno

Detail položky