Autoři a ceny

Bohumil Mareček

(1884 - 1962)
Sledovat

Narodil se 15. 2. 1884 v Praze a zemřel 12. 1. 1962 v Praze. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Emanuela Krescence Lišky, Felixe Jeneweina a Karla Vítězslava Maška. Po absolvování nastoupil ještě téhož roku na Akademii výtvarných umění v Praze, kam docházel do ateliérů Vojtěcha Hynaise a Františka Ženíška. Studium dokončil roku 1906. Po té dále soukromě studoval v Mnichově a v Římě. Později si otevřel vlastní školu kreslení a malby. Jak napovídá výčet Marečkových profesorů, jeho umělecká orientace směřovala především k lidské postavě. Je znám díky svým ženským aktům, tímto tématem poprvé zaujal na jarní výstavě v Rudolfinu roku 1909. Také je znám za své portrétní umění. Tímto zaměřením navázal na figurativní tvorbu předních českých akademiků poslední čtvrtiny 19. století, od nichž získal skvělou malířskou průpravu.