Autoři a ceny

Bohumil Ullrych

(1893 - 1948)
Sledovat

Narodil se 12. prosince 1893 ve Velkém Boru a zemřel 7. února 1948 v Praze. Český malíř, výtvarník, výtvarný kritik a pedagog.
Narodil se do učitelské rodiny. V Písku absolvoval gymnázium a následně pedagogický kurz v Praze. Podnikl několik studijních cest po severských státech, například do Polska, Německa, Francie, navštívil USA a Kubu, Velkou Británii, Jugoslávii a Rumunsko.
V letech 1917–1934 byl členem Umělecké Besedy, od roku 1936 Sdružení jihočeských výtvarníků a od roku 1945 byl členem spolku výtvarných umělců Aleš. Nějaký čas zastával i funkci výtvarného referenta Lidových novin.
Bohumil Ullrych se věnoval převážně figurální a krajinářské tvorbě a nakreslil rovněž i několik ex libris. Od roku 1941 čerpal své náměty z okolí Březnice a Příbramska. Povoláním byl literárním učitelem v Praze.

Dříve dražené položky

Hoch s rybou
olej na plátně,1930
v 66, 5 ✕ š 53, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky