Autoři a ceny

Čeněk Choděra

(1881 - 1955)
Sledovat

Narodil se 13. ledna 1881 v Lázních Toušeň. Zemřel 2. května 1955 v Praze. Český akademický malíř. Absolvoval základní vzdělání a poté se v Praze učil malířem pokojů. V letech 1902 – 1903 studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Hofbauera. V roce 1902 procestoval Německo a Rakousko, kde působil jako dekorační malíř. Po roce odjel do Švýcarska a následně do Dijonu, kde obdržel od francouzského malíře Achilla-Théodora Cesbrona doporučení do Paříže, kde následně studoval na Académie des beaux-arts u prof. H. A. Fauchona, J. J. Lefebra a L. Duvala–Gozlana. Dále studoval v akademii Julien a soukromě u M. Utrilla. Na doporučení J. Dědiny a É. A. Bourdella se stal řádným členem "Société des artistes décorateur". Během pobytu v Paříži pracoval pro přední pařížská divadla, stýkal se také s A. Rodinem a dalšími. V roce 1910 podnikl uměleckou cestu do Londýna a po opětovném pobytu v Paříži se roku 1911 natrvalo vrátil do Prahy, kde působil mimo jiné jako přední člen Jednoty umělců výtvarných. Před první světovou válkou procestoval Německo, Rakousko, Švýcarsko a Itálii a během války sloužil u dělostřelectva na italské frontě. Po návratu z války byl činný jako svobodný umělec, vystavoval v Praze a též v zahraničí, třeba v Kodani, Vídni, Oslu a Stockholmu. Často cestoval do ciziny, například do Normandie a Benátek, ale i po Čechách, zejména do Polabí, na Ostravsko, do Beskyd a horských oblastí Slovenska. Čeněk Choděra zemřel v květnu roku 1955 v Praze a pohřben je v Lázních Toušeň.

Dříve dražené položky

Cukrovar v Kostelci
olej na kartonu,1936
v 45 ✕ š 60 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky