Autoři a ceny

Eduard Milén

(1891 - 1976)
Sledovat

Narodil se 18. března 1891 ve Frýdštejně, zemřel 19. května 1976 v Brně. Český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a designér. Mezi lety 1908 a 1912 byl posluchačem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, po první světové válce pokračoval na Akademii výtvarných umění.

Mezi světovými válkami působil jako výtvarný redaktor Lidových novin. V brněnské redakci navázal blízké vztahy s Mahenem, Těsnohlídkem, Janáčkem a dalšími významnými kulturními postavami, přes které se dostal k divadlu. Nejznámější Milénovo scénografické dílo byla výprava a kostýmy pro původní premiéru Janáčkových Příhod lišky Bystroušky.

Od roku 1917 soustavně zachycoval podobu Brna v kresbách, grafických listech a litografiích. V roce 1961 vyšel jejich výběr knižně pod názvem Brno.

Dříve dražené položky

Ilustrace obálky "Liška Bystrouška"
akvarel na papíře
v 36 ✕ š 23 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: přiložena kniha | nerámováno, volně loženo, přeložky

Detail položky