Autoři a ceny

Egon Schiele

(1890 - 1918)
Sledovat

Narodil se 12. června 1890 v Tullnu, zemřel 31. října 1918 ve Vídni. Rakouský malíř a kreslíř, žák Gustava Klimta.

Od časného dětství Egon kreslil a maloval s nadšením. Navštěvoval základní školu v Tullnu, reálné gymnázium v Kremsu a gymnázium v Klosterneuburgu.
Roku 1906 obstál Schiele při přijímací zkoušce na Akademii výtvarných umění ve Vídni a nastoupil do všeobecné malířské třídy profesora Christiana Griepenkerla, konzervativního akademického malíře přelomu století. Konflikty mezi reakcionářským učitelem a rebelantským žákem se do té míry stupňovaly, že Schiele společně s některými stejně smýšlejícími kolegy opustil v dubnu 1909 Akademii a založil skupinu nového umění "Neukunstgruppe". Na Schieleho byl upozorněn umělecký kritik vídeňských Dělnických novin Arthur Rössler, který se v následujících letech stal jeho nejdůležitějším podporovatelem.
Roku 1907, během svého studia, poznal Schiele Gustava Klimta, oslavovaného mistra vídeňské secese. Sedmnáctiletý Schiele spatřoval v tehdy pětačtyřicetiletém Klimtovi svého duchovního otce. Zpočátku ještě pod Klimtovým vlivem, začíná se Schiele již koncem roku 1909 osvobozovat a rozvíjet svůj zcela ojedinělý umělecký rukopis.

Jeho působivý styl zapadá do evropského expresionismu. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka.

Dříve dražené položky

Dvě líbající se ženy
litografie,1918
v 28 ✕ š 44 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen garanční certifikát z Dorothea z Vídně | rámováno, pasparta, zaskleno, 392/600

Detail položky
Příměstské děti
litografie,1910
v 43 ✕ š 29,5 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: přiložena kopie garančního certifikátu z Dorothea z Vídně | rámováno, pasparta, zaskleno, 392/600

Detail položky
Strom
litografie
v 27 ✕ š 21 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložena kopie garančního certifikátu z Dorothea z Vídně | rámováno, pasparta, , 392/600

Detail položky