Autoři a ceny

Eva Janošková

(* 1935)
Sledovat

Narodila se 20. října 1935 v Praze. Česká malířka, grafička. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (1956 - 1962) u profesora Vladimíra Sychry, dva čestné roky (1962 - 1964) u profesora Antonína Pelce. V roce 1968 byla na studijní cestě v Německé spolkové republice. Od roku 1969 žije v Kolíně nad Rýnem. Na začátku 60. let byla silně ovlivněna informelem, gestickou kresbou a malbou. V duchu doby experimentuje, v tzv. usazovaných kresbách (1962 - 1963) se už zabývá působením světla, zajímá se o kaligrafii, inspiraci nachází v orientálním a runovém písmu (Runy, 1963). V abstraktně působících kresbách a asamblážích se ozývají vzpomínky na konkrétní místa, na idylické dětství. Od poloviny 60. let pracuje s biomorfními tvary, stále více se věnuje grafice, od abstrakce směřuje k figuraci, vytváří hravé cykly grafických koláží. Obrázky z hracích karet rozkládá na části, které otáčí, zrcadlově obrací, posunuje, překrývá, skládá do nových celků. V 70. letech se zabývá fenoménem času, kresby a grafiky se záznamy stínů (předmětů i přírodnin) jsou lyrickým podobenstvím života, mizejícího času. Po roce 1989 jezdí do Toušic. V roce 1993 vystavovala v Muzeu Kouřimska v Kouřimi.

Dříve dražené položky

Totalita
tempera na kartonu,1965
v 62 ✕ š 45 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky