Autoři a ceny

Ferdinand Engelmüller

(1867 - 1924)
Sledovat

Narodil se 22. prosince 1867 v Praze, zemřel 29. září 1924 v Praze. Český malíř, ilustrátor, scénograf, grafik a učitel. Mladý Ferdinand po absolvování obecné školy nastoupil na českou reálnou školu pražskou v Ječné ulici, kde absolvoval školní rok 1881/1882. Na reálce jej učil kreslení profesor Petr Mužák, manžel K. Světlé. Ve studiu na reálce nepokračoval a studium ukončil. Nastoupil k otci do rukavičkářské dílny a posléze se vyučil rukavičkářem.
V otcově dílně však pracoval jen krátce, neboť byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze, pro nesporný talent bez zkoušek. V roce 1889 nastoupil do samostatné specializované krajinářské školy profesora Julia Mařáka na reorganizované pražské Akademii, a již v tomto roce byla Engelmüllerova díla poprvé otištěna - v časopise Světozor.
V roce 1892 započal své studijní cesty, nejen na popud Mařáka odjel do tehdejšího carského Ruska, kde navštívil mimo jiné i Volyni, Lvov, Bělgorod a Tarnów. V polovině roku 1892 se vrátil na Moravu a pobýval na zámku v Kvasicích, v říjnu téhož roku odjel do Vídně. Během cest pokračoval ve vyučování kresby a malby v měšťanských a šlechtických rodinách.
Následně se Engelmüller vrací do Prahy a nastupuje do dalšího akademického roku 1892/1893 Mařákovy krajinářské školy. V roce 1893 obdržel cestovní Purmanovo stipendium a ještě téhož roku odjel do Ruska, kde navštívil opět Lvov a Kyjev. V letech 1893 – 1894 cestoval po Evropě. Navštívil Budapešť, Záhřeb, Benátky, a zavítal i do jižního Tyrolska. Svá studia na pražské Akademii ukončil roku 1894.
V roce 1895 navštívil Slovensko a poté odjel malovat na Šumavu. V roce 1897 odjel do Vídně, Lince, Salzburgu, a pokračoval dál do Mnichova a Norimberku.
Roku 1913 podal žádost o přijetí na pražskou malířskou Akademii, kde se uvolnilo místo profesora krajinářské školy. Jeho žádost však nebyla vyřízena kladně. V roce 1896 se Engelmüller stal členem spolku Mánes, kde setrval do roku 1905.
V roce 1903 se v Rudolfinu konala Engelmüllerova první velká výstava, po níž následovala řada dalších. Hojně vystavoval nejen v Praze a v Čechách, ale také v celé Evropě, pravidelně se zúčastňoval vystav, pořádaných Krasoumnou jednotou a Uměleckou besedou, dále členských výstav spolku Mánes a Jednoty umělců výtvarných.

Aktuálně dražené položky

Břízy na jaře
pastel na papíře,1910
v 43 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Dražit

Dříve dražené položky

Tábor
olej na plátně,1910
v 140 ✕ š 124 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Jaro na potoce
olej na plátně,1900
v 72 ✕ š 95 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Cypřiše u vody
olej na plátně
v 58 ✕ š 46 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Předjaří
olej na plátně
v 42 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Pražské střechy
akvarel na papíře
v 19 ✕ š 29 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
V tkalcovské dílně
akvarel, běloba na papíře
v 15, 5 ✕ š 20 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a papír mírně poškozeny, zaskleno, původní stav

Detail položky
3 x krajina
barevná litografie
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky