Autoři a ceny

François Morellet

(1926 - 2016)
Sledovat

Narodil se 30. dubna 1926 a zemřel 10. května 2016. François Morellet byl francouzský současný abstraktní malíř, sochař a světelný umělec. Jeho raná tvorba předznamenala minimální umění a konceptuální umění a hrál významnou roli ve vývoji geometrického abstraktního umění a postkonceptuálního umění. Již na počátku padesátých let se F. Morellet vědomě rozhodl pro příklon ke geometrické abstrakci. Ta je v jeho osobitém podání výjimečná v propojení pravidel pro výstavbu díla a možností využít principy náhody a nahodilosti. Jeho krédem se stalo dodržování předem stanovených zásad, které využívá pro strukturování vlastní plochy obrazu, reliéfu či světelné instalace. Vytváří si svůj vlastní metodologický postup, který definuje a vymezuje zásahy autora a souběžně umožňuje zakomponovat do výstavby díla nadsázku, smysl pro humor a ironii, prvek náhody. V 60. letech se François Morellet přátelí s výraznými autorskými individualitami, které mají společnou zálibu v pohyblivých kinetických strukturách, fascinuje je práce se světlem a optickou iluzí. François Morellet pracoval s nejrůznějšími materiály, a tak průběžně střídá malbu na plátně, instalace se dřevem, kovovými dílci a šablonami, neonovými trubicemi, lepicí páskou... V českém výtvarném prostředí jsou principy tvorby F. Morelleta blízké principům tvorby Zdeňka Sýkory /1920 - 2011/a nepřímo navazují na zcela výjmečnou tvorbu průkopníka kineticko-optického umění Zdeňka Pešánka /1896 - 1965/.

Dříve dražené položky

Černo bílá kompozice
serigrafie,1958 - 1975
v 68, 5 ✕ š 68, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno, 88/90

Detail položky
Červená a oranžová
serigrafie,1971 - 1975
v 69 ✕ š 69 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno, 75/90

Detail položky