Autoři a ceny

František Bohumil Doubek

(1865 - 1952)
Sledovat

Narodil se 20. března 1865 v Českých Budějovicích, zemřel 26. října 1952 v Novém Jičíně. Český malíř a ilustrátor. Mladý Doubek vychodil pět tříd základní školy a dál pokračoval v německé chlapecké škole. V patnácti letech odešel do Prahy, kde navštěvoval v letech 1879 - 1880 kreslířskou školu Regniérovu. Od roku 1880 se nechal zapsat na Akademii, kde se stal žákem tehdejšího rektora Antonína Lhoty. Dále pokračoval pod vedením Františka Sequense. Dalším Doubkovým profesorem byl malíř František Čermák, žák Rubenův a Tkadlíkův. Roku 1885 opustil pražskou Akademii a odešel do Mnichova. V Mnichově začal studovat v malířské třídě Otto Seitze a kompozici u Liezen-Mayera. V Mnichově se Doubek oženil s Marií Barregovou. V letech 1914 – 1918 Doubek narukoval do rakousko-uherského vojska. Po skončení první světové války pobýval Doubek ještě nějakých pět let v Bavorsku. Roku 1924 se vrátil do Českých Budějovic kde pokračoval neúnavně ve svém díle. Vytvořil portrét starosty Českých Budějovic Otakara Svobody a továrníka Augusta Zátky. Pro děkanský chrám sv.Mikuláše vytvořil hlavní oltář a křížovou cestu. Roku 1933 přesídlil do Prahy, kde vystavoval svá díla a rovněž vytvořil mnoho ilustrací. Portrétoval T. G. Masaryka. Byl členem Jednoty umělců výtvarných a v letech 1898 – 1900 Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1949 se s přibývajícími zdravotními problémy dostal do sociálního ústavu boromejek v Novém Jičíně, kde nakonec i roku 1952 umřel.

Dříve dražené položky

Letní odpoledne
olej na plátně,1927
v 60, 5 ✕ š 90 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky