Autoři a ceny

František Foltýn

(1891 - 1976)
Sledovat

Narodil se 9. června 1891 v obci Královské Stachy a zemřel 8. června 1976 v Brně. Byl to český malíř, nejvíce ceněné je jeho abstraktní dílo z 20. a 30. let 20. století. Vyučil se malířství porcelánu, poté studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, ale studia nedokončil a bojoval v první světové válce, po ní se dostal na Slovensko a v jeho díle se objevovaly rysy expresionismu a kubismu, v roce 1922 spoluzakládal brněnskou odnož Skupinu výtvarných umělců a od roku 1924 působil ve Francii, kde byl členem skupiny Cercle et Carré a Abstraction-Création. V roce 1934 se vrátil do Československa a usadil se v Brně. V době působení v Československu se opět vrátil k realistickému vyjádření krajiny a poté se již jen přechodně, zejména v 60. letech, vyjadřoval abstraktně.

Aktuálně dražené položky

Ve víru
akvarel,1937
v 35 ✕ š 28 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit

Dříve dražené položky

Rejvíz
olej na plátně
v 60 ✕ š 95 cm
Signatura: na zadní straně

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | rámováno, rám mírně poškozen, na zadní straně číslo B947

Detail položky
Venkovská chalupa se seníkem
akvarel na papíře,1944
v 30 ✕ š 59 cm
Signatura: vzadu na slepém rámu

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky