Autoři a ceny

František Kalenský

(* 1945)
Sledovat

František Kalenský se narodil 10. února 1945 ve Dvoře Králové nad Labem. Malebné prostředí města a okolí (Šporkův Kuks, Betlém, Zvičina, podhorská údolí se skalními útvary a hlubokými lesy) v budoucnu nemálo ovlivnilo jeho výtvarné cítění. Tento mystický kraj byl a je pro Kalenského inspirující element.

V roce 1960 byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde studoval obor grafiky (prof. Dalibor Chatrný, Vladimír Rosol). Po absolvování UMPRUM tvoří nějaký čas v Praze. V této době pořádá několik výstav, ilustruje knihy pro nakladatelství Albatros a Lidovou demokracii. Posléze odchází do svého rodného kraje, kde se zabývá hlavně malbou a užitou grafikou. Pracuje v Hradci Králové a později opět v Praze, kde si doplňuje studia u význačného sochaře Jindřicha Vielguse, se kterým spolupracuje i výtvarně. Toto údobí jej ovlivnilo natolik, že paralelně s ostatní tvorbou vytváří polychromované figurální reliéfy a plastiky, které také s úspěchem vystavuje. Vystavoval v řadě měst, z nichž jmenujme alespoň Prahu, Brno , Olomouc, Hradec Králové a Trutnov. V roce 1985 emigruje s rodinou do Rakouska. V době svého pobytu v cizině vystavoval v Dánsku, Rakousku, Belgii a pochopitelně ve městech USA především v Seattlu, ve státě Washington, kde se usadil. Zde dalším studiem na univerzitě získává titul "Master Degree of Fine Art" (ekvivalent titulu akademický malíř). Britská Kolumbie, Vancouver, galerie Arriel, New York SOHO, La petite galerie Sacramento v Kalifornii jsou další místa, která poznala výtvarné práce autora.
František Kalenský je členem výtvarných umělců České republiky a členem Arteterapeutické asociace ČR.
Současně se svou tvorbou se věnuje arteterapii v léčebně výchovném ústavu Husův domov, na oddělení drogové závislosti mládeže. Vyučuje výtvarnou tvorbu na Fakultě speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové.