Autoři a ceny

František Vobecký

(1902 - 1991)
Sledovat

Narodil se 9. listopadu 1902 v Trhovém Štěpánově, zemřel 13. dubna 1991 v Praze. Český kubistický a později surrealistický malíř a fotograf. Civilním povoláním byl krejčí. Souběžně se svým povoláním krejčího se soustavně věnoval malování. Tvořil v duchu lyrického kubismu, později přešel k surrealismu. V letech 1923 – 1926 absolvoval kurzy kreslení v Ústřední škole dělnické v Praze. V letech 1926 – 1927 žil v Paříži, kde pracoval jako krejčí v salonu de haute couture. Současně navštěvoval kurzy na Académie Colarossi a Académie de la Grande-Chaumière.
Po návratu z Paříže pracoval jako střihač a modelář v předních krejčovských salonech v Praze, například v salonu Rosenbaum nebo u Hany Podolské.
V letech 1929 – 1930 vystavoval jako host SVU Mánes, v roce 1931 byl na návrh Václava Špály přijat za řádného člena Mánesa.
V roce 1949 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců. Svá díla ale zveřejňoval jen výjimečně. V šedesátých letech se opět začala objevovat na výstavách a v publikacích v českém i zahraničním tisku.
Od roku 1928 se věnoval také fotografii. Publikoval fotografie módy, například v časopisu Měsíc. Ve třicátých letech vytvořil cyklus surrealistických fotografických asambláží, který je považován za významné dílo české meziválečné fotografie. Koncem třicátých let ale fotografii opustil a dále se věnoval jen malířství. K fotografování se vrátil v roce 1974.

Dříve dražené položky

Portrét s fialovou drapérií
olej na plátně,1946
v 75, 5 ✕ š 59, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně pozůstalostní razítko | Publikováno: František Vobecký, 31. května 2015, katalogu k aukci obrazů Františka Vobeckého | Vystavováno: 31. 5. 2015 Galerie Nová síň | rámováno

Detail položky
Sedící dívka
kombinovaná technika na papíře
v 43 ✕ š 31,5 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: na zadní straně pozůstalostní razítko | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky