Autoři a ceny

Jan Benda

(1897 - 1967)
Sledovat

Narodil se 16. 5. 1897 v Praze, zemřel 28. 7. 1967. Byl to český malíř, grafik a ilustrátor. Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. E. Dítěte, F. Kysely a V. H. Brunera. Maloval krajiny a zátiší a věnoval se také ilustrační a scénografické tvorbě. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách NG Praha, GHMP, MG Brno a dalších galeriích. V době svého učení se seznámil s malířem Františkem Tichým, později také s fotografem Josefem Sudkem, jehož kompozice mu byli inspirací v komponování krajinomaleb. Mezi lety 1939–57 působil jako vedoucí kreslič v Archeologickém ústavu Akademie věd. Jeho tvorbu ovlivnila řada osobností a stylů od fauvismu přes kubismus až k abstrakci, na druhé straně měl však také blízko k realismu českých malířů 19. století.