Autoři a ceny

Jan Černý Klatovský

(1919 - 1999)
Sledovat

Narodil se 16. května 1919 v Klatovech, zemřel 13. října 1999 v Pule. Český malíř a ilustrátor. Gymnázium vystudoval v Klatovech, na vysokou školu odešel do Prahy. Studoval na ČVUT obor výtvarné umění, a to až do uzavření vysokých škol nacisty. Stal se akademickým malířem. Malováním se živil až do své smrti. Byl členem výtvarného spolku Mánes a členem Československého svazu výtvarných umělců. Proslul jako ilustrátor (mj. knih nakladatelství E. V. Marek) , dětských časopisů , a grafik. Hodně se věnoval krajinomalbě.

Dříve dražené položky

Na lovu
kvaš, běloba na papíře
v 32, 5 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky