Autoři a ceny

Jan Dědina

(1870 - 1955)
Sledovat

Narodil se 1. září 1870 v obci Straky a zemřel 14. ledna 1955 v Tatobitech. Byl to český akademický malíř, ilustrátor časopisů a autor textů o umělcích. Dědina studoval nejdříve na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl žákem Františka Ženíška a poté na Akademii výtvarných umění tamtéž u prof. Maxmiliána Pirnera a v sochařském ateliéru Josefa Václava Myslbeka. Mezi lety 1895 a 1909 žil ve Francii a zde se také oženil, pracoval zde jako portrétista a účastnil se pařížských Salónů, podílel se na výzdobě architektury, ale věnoval se také volné tvorbě a ilustraci. Podílel se také na organizaci pražské výstavy Emila A. Bourdella v roce 1909, kdy se znovu usadil v Čechách.
Po svém návratu do Čech byl členem Jednoty výtvarných umělců a věnoval se obrozenecké tematice v malbě a ilustracím časopisů. Jeho tvorbu ovlivnily některé francouzské umělecké směry konce 19. století, jako art nouveau a symbolismus, převážně však je příkladem uhlazené akademické malby.

Dříve dražené položky

Dáma se zrcátkem
olej na plátně
v 100 ✕ š 87 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Rozhovor
kombinovaná technika na papíře,1907
v 43 ✕ š 36 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Matka s dcerou
kombinovaná technika na papíře,1900
v 55 ✕ š 44 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
V kabaretu
kvaš, běloba na papíře,1897
v 29, 5 ✕ š 24, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Sedící dívka
kvaš na papíře,1901
v 37 ✕ š 30 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Portrét dívky
pastel na papíře
v 48 ✕ š 31 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky