Autoři a ceny

Jan Hála

(1890 - 1959)
Sledovat

Narodil se 19. ledna 1890 v Blatné a zemřel 17. května 1959 ve Važci. Byl to český malíř, grafik ilustrátor a spisovatel, který se usadil na Slovensku. Krátce studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a soukromě se školil v malířské škole F. Engelmüllera. V letech 1910-1916 studoval na pražské malířské akademii u prof. V. Bukovce a M. Pirnera a po absolvování akademie se věnoval převážně krajinomalbě v rodném kraji. V roce 1922 navštívil Most, kde vytvořil díla s motivy hornické práce. Napřesrok zavítal na Slovensko, navštívil podtatranskou obec Važec, byl okouzlen krajinou a blízkým okolím a zůstal zde po celý svůj život. V roce 1925 se stal členem Spolku slovenských výtvarných umělců a v následujícím roce byl ve Vážci spoluzakladatelem „Tovarišstva výtvarných umění Tatran“. V letech 1928-1934 vydal Hála několik knih s vlastními ilustracemi spojených s tematikou Tater. Psal vlastní ilustrované fejetony o Važci a rovněž přispíval do mnoha novin, jako například: Lidové noviny, Venkov, Slovenské pohľady, Elán a další. Pro Národní muzeum v Martině namaloval cyklus - "Len" a v roce 1939 pro československý zemědělský pavilon pro světovou výstavu v New Yorku, velký vlys s názvem - "Tance". V roce 1938 byl na základě rozpadu Československa po Mnichovském diktátu Hála vypovězen z tehdejšího Slovenského štátu do Čech a tak odešel do rodné Blatné, ale už v roce 1940 na četné žádosti obyvatel Važce se mohl vrátit a žít zde dál. V roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání, po jeho potlačení byl krátce ve vyšetřovací vazbě a později byl za účast v SNP vyznamenaný „Zlatou hviezdou partizánskeho oddielu Vysoké Tatry“. Jan Hála zemřel v květnu 1959 ve Važci. Jan Hála ve své tvorbě po celý svůj život čerpal náměty ze života obyvatel Važce, tvořil rovněž obrazy figurální, podobizny a ztvárňoval motivy z jižních Čech a z pod Tater. Kromě malby se věnoval i literární tvorbě a knižní ilustraci. Patřil k zakladatelům moderní slovenské ilustrační tvorby pro děti. Byl spolu s malířem Jaroslavem Augustou prvním českým výtvarníkem, který se trvale usadil na Slovensku a stál při počátcích naší společné výtvarné kultury 20. století.