Autoři a ceny

Jan Hána

(1927 - 1994)
Sledovat

Narodil se 28. října 1927 v Dobronicích u Bechyně a zemřel 20. září 1994 v Praze. Byl to český akademický sochař, profesor a rektor Akademie výtvarných umění.
Po střední keramické škole nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 1945–1951 studoval pod vedením profesora Karla Pokorného. V letech 1947–1948 studoval i na Umělecké akademii v Záhřebu. Po studiu se věnoval jak veřejným zakázkám, tak komorní tvorbě. Na Akademii výtvarných umění byl v roce 1983 jmenován profesorem speciálního sochařského ateliéru, o dva roky později rektorem. Funkci rektora vykonával až do roku 1989. Pro svá díla ve veřejném prostoru byl komunistickým režimem v ČSSR ceněn. Vystavoval od roku 1951 a ve své tvorbě rozváděl naturalistické pojetí figurální sochy a plastiky v duchu socialistického realismu. Jeho dílu dominují dívčí akty ať už v taneční poloze, stojící, schoulené nebo sedící. Navzdory jejich lyrickému vyznění se i v nich držel umírněné stylizace lidské fyziognomie. Vedle některých komorních plastik je v tomto směru výjimkou výrazněji tvarově stylizovaná žulová socha Ležící žena z roku 1971, kterou vytvořil pro novou výstavbu na pražském Spořilově, vytvořil také řadu pomníků.

Dříve dražené položky

Devět múz
bronz
v 15, 5 ✕ š 59, 5 cm
Signatura: vpravo dole
Detail položky