Autoři a ceny

Jan Kotík

(1916 - 2002)
Sledovat

Narodil se 4. ledna 1916 v Turnově a zemřel 23. března 2002 v Berlíně. Byl to významný český malíř, grafik, pedagog. Jeho otcem byl malíř Pravoslav Kotík, v letech 1935–1941 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Jaroslava Bendy. Ve čtyřicátých letech byl členem Skupiny 42. Zúčastnil se Světových výstav Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu, a jako člen předsednictva SČVU také 32. Benátského bienále roku 1964. Roku 1965 byl na pozvání British Art Council na studijním pobytu ve Velké Británii. Články přispíval do časopisů Tvar, Výtvarná práce, Umění a řemesla, Ateliér, aj. Roku 1969 byl na jednoročním pobytu v Západním Berlíně v rámci Deutscher Akademischer Austausch Dienst a do Československa se už nevrátil. Roku 1976 byl v nepřítomnosti odsouzen ke třem letům vězení za nepovolený pobyt v zahraničí a roku 1979 zbaven čs. státního občanství. Od roku 1972 působil jako pedagog na Hochschule für Gestaltung v Ulmu. Do Československa se vrátil až v roce 1989 a v letech 1991–1992 působil jako externí docent AVU.

Dříve dražené položky

Kompozice
olej na plátně,1966
v 133 ✕ š 127 cm
Signatura: vlevo uprostřed

Provenience: posouzeno autorkou monografie, Ivou Mladičovou | rámováno, původní stav

Detail položky
Konvolut 7 kusů leptů
lept na papíře,konec 30. let
v 16 ✕ š 12 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Iva Mladičová (ed.): Jan Kotík, vydala Národní galerie v Praze, 2011, str. 285-287 | nerámováno, volně loženo

Detail položky
Don Quijote
mezzotinta
v 30 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky