Autoři a ceny

Jan Preisler

(1872 - 1918)
Sledovat

Narodil se 17. února 1872 v Králově Dvoře, zemřel 27. dubna 1918 v Praze. Český akademický malíř a vysokoškolský profesor. Od dětství byl samotář, bavilo ho pozorování přírody a živlů. V měšťanské škole v Berouně vzbudil pozornost svými výkresy i soukromými kresbami. Ředitel školy Kozel, matematik, pozdější profesor brněnské techniky Václav Karel Řehořovský a poslanec Neumann, milovníci umění, vyzvali prostřednictvím dopisů Preislerovy rodiče, aby dali chlapce na studie do Prahy, a zaručili se, že ho budou finančně podporovat. Návrh podpořil i Emil Kratochvíl, ředitel železáren v Králově Dvoře, kde pracoval Preislerův otec.
Proto v roce 1887, kdy mu bylo 15 let, odešel studovat do Prahy na umělecko-průmyslovou školu, kterou tehdy vedl František Ženíšek (později na této škole sám vyučoval). Po jejím absolvování sdílel s Karlem Špillarem ateliér v budově Malostranské záložny. V době studií navázal kontakt se spolkem Mánes, který byl tehdy jen studentským sdružením. Od počátku se podílel na publikační aktivitě spolku, v roce 1894 nakreslil obálku k albu Listy z palety a o dva roky později byla jeho kresba Vánek a vítr použita na obálku prvního čísla časopisu Volné směry, který po několik ročníků redigoval. Členem spolku Mánes byl v letech 1896 – 1918, čtyřikrát byl jeho předsedou.
V roce 1902 cestoval s přítelem Antonínem Hudečkem po Itálii. Na zpáteční cestě se ve Vídni setkal s Augustem Rodinem.
Po legendární výstavě Edvarda Muncha v Praze v roce 1905, kterou pomáhal zorganizovat a navrhl i plakát, navštívil Paříž v roce 1906, kde se seznámil s dílem Paula Gauguina.
V roce 1903 se stal externím učitelem kresby aktu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a v letech 1913 – 1918 pak působil jako profesor na Akademii výtvarných umění. Jedním z jeho žáků byl Josef Šíma. Od roku 1908 se Jan Preisler stýkal s členy skupiny Osma, zejména s Bohumilem Kubištou, Vincencem Benešem a Zdeňkem Kratochvílem.
V březnu roku 1909 navštívil Preislerův ateliér francouzský sochař Émile-Antoine Bourdelle.
V roce 1914 se Jan Preisler oženil s Boženou Pallasovou z pražské řemeslnické rodiny. Měli dvě děti: syna Jana a dceru Boženu. V dubnu roku 1918 zemřel v Praze na zápal plic.

Dříve dražené položky

Sen jinocha
pastel na papíře,1906
v 20 ✕ š 28 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: bude přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, na zadní straně pozůstalostní razítko | rámováno, zaskleno, obraz souvisí s návrhem výzdoby Národního domu v Prostějově (přiložena reprodukce z knihy: Jan Preisler, kolektiv autorů, vydal Obecní dům, 2003), jedná se pravděpodobně o přípravnou studii.

Detail položky
Letní odpoledne
kombinovaná technika na papíře
v 21 ✕ š 18 cm
Signatura: Nesignováno, pozůstalostní razítko

Provenience: Z pozůstalosti Jana Preislera | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky