Autoři a ceny

Jaroslav Grus

(1891 - 1983)
Sledovat

Narodil se 13. srpna 1891 v Pardubicích, zemřel 13. října 1983 v Praze. Český malíř, krajinář. V letech 1907 – 1912 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Hanuše Schwaigera a Vlaho Bukovace. Od roku 1918 byl členem SVU Mánes. Po studiích podnikl cesty do Francie (1925), Itálie (1927) a Španělska (1929) a poučil se z moderní západoevropské malby. Ve 20. a 30. letech užíval ve vlastní tvorbě nelomených barev a velké, krajně zjednodušené barevné plochy. Jeho malířský styl se příliš nezměnil až do roku 1945, kdy se radikálně zvýraznila barevnost jeho obrazů. Byl členem KSČ. Po roce 1948 podle Konečného " přispěl svou tvorbou ke vzniku socialistickorealistického umění a nevyhnul se některým důsledkům deformací, které byly dětskou nemocí této metody". Od 50. let se věnoval malbě motivů z průmyslového prostředí. Těžištěm jeho tvorby byl venkov, krajina Polabí a podhůří Krkonoš. Roku 1961 byl jmenován zasloužilým umělcem, roku 1970 národním umělcem a zároveň předsedou přípravného výboru, později předsedou normalizačního Svazu českých výtvarných umělců. Roku 1971 obdržel Řád práce a téhož roku (8. října 1971) byl jmenován čestným občanem města Pardubic[2]. Od roku 1973 byl Jaroslav Grus členem Klubu přátel Pardubicka. V roce 1978 otiskl v časopisu Klubu Zprávy své vzpomínky Pardubice mého mládí.

Aktuálně dražené položky

Na návsi
olejová tempera na kartonu,1945
v 61 ✕ š 88 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, malba poškozena, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Mělník
olej na plátně,1960
v 100 ✕ š 140 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Berounka
olej na kartonu,1958
v 69, 5 ✕ š 99 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Letní nálada
tempera na papíře
v 93 ✕ š 100 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Krajina s řekou
kombinovaná technika na papíře,1955
v 50 ✕ š 66 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Mrazivé ráno
olej na kartonu
v 49 ✕ š 65 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Motiv z Chval
kombinovaná technika na papíře,1957
v 40 ✕ š 61 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky