Autoři a ceny

Jaroslav Kafka

(1896 - 1973)
Sledovat

Narodil se 3. 9. 1896 v Praze a zemřel 23. 6. 1973. Studoval na UMPRUM v Praze, studia přerušil v období 1. světové války. Ve válce byl těžce raněn, po návratu chtěl pokračovat ve studiu na UMPRUM, ale byl odmítnut. Studoval soukromě u M. Boháče a profesora Kuttmanna. Měl společný ateliér s F. Tichým a M. Majerhoferem. V polovině čtyřicátých let tvořil především portréty a zátiší. Tvořil pod vlivem hudby. Od roku 1950 se stýkal s V. Kramářem, v roce 1959 ho navštívil dr. Kahnweiler, který měl zájem o některé obrazy, neboť autor vzhledem k politickým podmínkám odmítal vystavovat. V roce 1996 připravila výstavu jeho prací Galerie Ztichlá klika v Praze.

Dříve dražené položky

Udělení řádu
olej na kartonu
v 54 ✕ š 44 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Zátiší s vínem, rumem, bolsem a dýmkou
olej na kartonu
v 45 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky