Autoři a ceny

Jaroslav Moravec

(* 1930)
Sledovat

Narodil se 8. února 1930 v Praze. Český malíř a grafik. V letech 1951 – 1956 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Emila Filly a Vladimíra Sychry. K roku 2002 dělal prezidenta v Česko-bavorském uměleckém spolku a byl viceprezidentem Masarykovy akademie umění.
Zabývá se zejména monumentální malířskou tvorbou pro architekturu. Za své práce z oblasti textilního výtvarnictví získal v roce 1956 dvě ceny v celostátní gobelínové soutěži. Od 60. let zobrazuje v rámci své výtvarné tvorby témata související s rozvojem vědy a techniky a civilizace celkově. Z této kategorie jsou známá především jeho díla s názvem Využití sluneční energie, Vesmír, Astronauti nebo Sluneční soustava. Dalšími tématy jeho tvorby byly motivy jazzu, tance, milenců, koupání a jiné. Jeho bratr Luboš Moravec se věnuje sochařství.

Dříve dražené položky

Vozovna Střešovice
olej na plátně
v 73 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo nahoře

rámováno

Detail položky