Autoři a ceny

Jaroslav Šerých

(1928 - 2014)
Sledovat

Narodil se 27. února 1928 v Havlíčkově Brodě, zemřel 23. března 2014 v Praze. Český malíř, grafik a ilustrátor pohybující se na české i mezinárodní umělecké scéně od 50. let 20. století. V letech 1946 až 1950 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a Střední výtvarné škole v Turnově. Poté pokračoval v letech 1950 až 1957 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady a prof. Vladimíra Pukla, poté následovala aspirantura u prof. Vladimíra Silovského.
Doménou jeho díla byla monumentální malba, které se věnoval a kterou vystavoval od samého počátku své tvorby. Stejnou měrou se ale věnoval i grafice, zprvu převážně mědirytům suchou jehlou a leptům, později spíše litografii dokonale vyhovující jeho kreslířským schopnostem. Ilustroval řadu literárních textů českého i světového písemnictví určených jak dospělým, tak i dětem, a to jak v běžných, tak i v bibliofilských vydáních. Od roku 1976 do konce 80. let 20. století vytvářel také plastické měděné desky často doplněné barevnými smalty. Od roku 1957 byl členem SČUG Hollar, od roku 1958 členem umělecké skupiny M 57 a od roku 2004 člen Umělecké besedy.

Aktuálně dražené položky

Náruč zvěsti
kombinovaná technika, polyester, asambláž na desce,1972 - 83
v 100 ✕ š 55 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: na zadní straně štítek z ČFVU | Publikováno: Jan M. Tomeš: Jaroslav Šerých, monografická studie, str. 40; J. Šerých Děje naděje, v katalogu z výstavy v Míčovně Pražského hradu, č. 7 | Vystavováno: Míčovna Pražského hradu 28. 6 - 27. 8. 2000, výstava obrazů a ilustrací | nerámováno, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Objemy bolesti
kombinovaná technika na desce,1966 - 67
v 130 ✕ š 72, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, na zadní straně autorský přípis, mimořádné dílo autora | původní stav

Detail položky
Pláč
barevný lept na papíře,1975
v 27 ✕ š 14 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky