Autoři a ceny

Jindřich Fürst

(1873 - 1943)
Sledovat

Narodil se 11. července 1873 v Praze a zemřel 27. ledna 1943 v Turnově. Byl to český malíř, krajinář, žák Julia Mařáka na malířské Akademii v Praze. Na pražské malířské Akademii ve školních letech 1895/96–1897/98 navštěvoval krajinářskou školu prof. Julia Mařáka a od II. semestru školního roku 1898/1899 do roku 1900 pokračoval ve studiu ve speciálce prof. Václava Brožíka. Jeho generačními druhy v krajinářské speciálce byli Stanislav Lolek, Roman Havelka a Vratislav Vosátka a starší žáci Antonín Slavíček a Jan Honsa. V letech 1900-1902 pracuje jako dekorativní malíř na porcelán v Lipsku. Podnikl řadu studijních cest např. do Egypta, Anglie a Belgie. Od roku 1907 se opakovaně účastnil v Praze výstav Umělecké besedy, Jednoty umělců výtvarných a Krasoumné jednoty. V roce 1910 vystavoval svá díla na mezinárodní výstavě v Bruselu (Vrby na cestě a Malé náměstí v Praze). Z dnešního pohledu je tvorba Jindřicha Fürsta značně různorodé úrovně. Lze se však domnívat, že některé nedatované obrazy nízké výtvarné kvality, objevující se na trhu s uměním, jsou z pozdního období jeho tvorby. V jiných případech velice kritický historik umění K. B. Mádl o jeho díle řekl (Národní listy, 1909): „ …obrazy J. Fürsta, nového talentu, krásných malebných myšlenek, vyzbrojeného na uměleckou pouť citovou hloubkou, taktuplnou rozhodností v barevném výrazu…“. Nelze vyloučit, že toto hodnocení mohlo být provedeno např. na základě obrazu Po dešti, který byl malován v období jeho úspěšných výstav těsně po r. 1907. Další dva obrazy středního formátu Na pokraji vesnice a Krajina s cestou reprezentují vlivy impresionismu a secese, které lze pozorovat i u dalších Mařákových žáků z jeho generace. Obrazy U rybníka a Dubová alej malované okolo r. 1920 představují syntézu uvedených uměleckých směrů s citlivě pojatou barevností. Obraz Stromy u cesty naznačuje, že Jindřich Fürst se postupně snažil vymanit z vlivu uměleckých směrů konce 19. století a hledal modernější výraz pod vlivem Václavy Špály.