Autoři a ceny

Jiří David

(* 1956)
Sledovat

Jiří David je český výtvarný umělec, malíř a pedagog. Narodil se 28. srpna 1956 v Rumburku, mezi lety 1982 a 1987 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u malíře a sochaře Arnošta Paderlíka v ateliéru figurální a monumentální malby. V roce 1987 založil spolu s dalšími devíti českými umělci výtvarnou skupinu Tvrdohlaví, která existovala do roku 2001.
David začínal malbou vycházející z neoexpresionismu, účastnil se výstav Konfrontací. Byl významnou osobností českého postmodernismu přelomu 80. a 90. let. Od devadesátých let se věnuje také fotografii, tvorbě objektů a instalací. Svoje postoje vyjadřuje také v textech, kladoucích důraz na postavení umělce ve společnosti a aktuální společenská a politická témata. Některá jeho díla vstupují do veřejného prostoru, jsou těžko přehlédnutelná a vyzývají k reakci. Velmi známá byla instalace monumentálního neonového srdce na věži baziliky sv. Jiří v areálu Pražského hradu, kterou slavnostně rozsvítil Václav Havel 17. listopadu 2002. Srdce mělo představovat symbol překonání ideologie a nalezení porozumění. Dílo vyvolalo velké množství reakcí, včetně velmi negativních.
Mezi lety 1995 a 2020 působil jako pedagog, nejdříve na Akademii výtvarných umění v Praze jako vedoucí Ateliéru vizuální komunikace, poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Typickými rysy jeho díla jsou výrazné barvy, často kombinace obrazu a textu a většinou jasné poselství. Objevují se otázky identity umělce a vztahu mezi umělcem a divákem. David se prosadil také na mezinárodní scéně, psal o něm např. časopis Flash Art a několikrát se účastnil Benátského bienále.