Autoři a ceny

Jiří Karmazín

(1932 - 2021)
Sledovat

Narodil se 24. prosince 1932 v Dožicích u Blatné v Jižních Čechách a zemřel 30. 10. 2021. Významný český malíř, žák Vlastimila Rady a Františka Jiroudka. Za svoji diplomovou práci dostává hlavní cenu AVU a po čestném roce odchází z Prahy do jižních Čech. Již v roce 1966 se na AVU vrací k tříletému aspirantskému studiu. V roce 1969 vystavuje na II. Pražském Salonu obraz s názvem „Obraz z roku 1968“. Ten je z výstavy tehdejší kulturní komisí odstraněn s odůvodněním, že „toto dílo je v rozporu s kulturní politikou státu“. Přes potíže, které malíři tímto nastaly, mu znalost italského jazyka pomohla k získání italského stipendia a roku 1970 odjíždí na Mezinárodní mozaikářskou školu do Raveny v Itálii, kde studuje u profesora Giuseppe Salliettiho.
Roku 1971 začíná jeho pedagogická činnost. Nastupuje na AVU jako asistent prof. Františka Jiroudka a později vedoucí prvního ročníku. Až v roce 1986 je umožněna habilitace a stává se docentem a vedoucím pedagogem krajinářské a figurální školy. Po ukončení pedagogické činnosti v roce 1991 se vrací z Prahy zpět do jižních Čech – do Laciné, kde má svůj ateliér.
Od roku 1994 se účastní Mezinárodního symposia malby kobaltem pod glazuru na porcelán v Dubí u Teplic. Od té doby se této práci věnuje a malovaný porcelán také několikrát s úspěchem vystavuje. Je autorem největší malby na porcelán ve střední Evropě, nazvané Italské capriccio (250 x 200cm). Obraz je namalován technikou velmi obtížné barevné podglazurové dekorace a je sestaven z devadesáti šesti kachlí.
V celoživotní práci Jiřího Karmazína lze velmi snadno poznat velkou lásku a silný vztah k jižním Čechám a Itálii, kam se opakovaně vrací. Také Francie, hlavně Bretaň, kde delší čas žil, je pro jeho tvorbu vekou inspirací.

Dříve dražené položky

Postavy v krajině
kombinovaná technika na papíře,1969
v 47 ✕ š 60 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno, zaskleno

Detail položky