Autoři a ceny

Jiří Lacina

(1934 - 2004)
Sledovat

Narodil se 7. dubna 1934 ve Škvorci a zemřel 7. března 2004 v Pardubicích. Studoval v letech 1953–1957 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze. V roce 1968 byl za autorství plakátů kritizujících okupaci vojsky Varšavské smlouvy pod jinou záminkou odsouzen na 14 měsíců do vězení.
V 60. letech pod vlivem informelu maloval krajiny, torza, v sedmdesátých letech začal realizovat objekty (ve vězení se naučil svářet). V roce 1975 vznikl objekt Krucifix. Do veřejného prostoru Pardubic v tomto roce vytvořil velmi zdařilou sochu Hudebníci, které se bohužel nezachovala. Důležitým tématem jsou jazzové motivy, například Vzpomínka na hráče blues (1979).