Autoři a ceny

Jiří Mrázek

(1920 - 2008)
Sledovat

Narodil se 22. dubna 1920 v Praze, zemřel 2. března 2008 v Praze. Český malíř, textilní výtvarník a grafik. Jiří Mrázek navštěvoval reálné gymnasium v Praze na Smetance, kde vyučoval Pravoslav Kotík. Po absolvování gymnasia se ucházel o studium na Akademii výtvarných umění u prof. Willyho Nowaka, ale nebyl přijat. Po uzavření vysokých škol na počátku německé okupace (1939) navštěvoval Keramickou školu (1939 – 1940) a poté byl v letech 1940-1941 studentem Ukrajinské akademie v Praze u prof. Ivana Kulce. V letech 1942 – 1943 pokračoval ve studiu na Státní grafické škole u prof. Zdeňka Balaše. Školu v té době navštěvovali také Adriena Šimotová a Jiří Šindler.

Roku 1943 složil zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu a seznámil se se svou pozdější ženou, Daisy Troníčkovou. Škola byla v témže roce uzavřena a mladí manželé strávili čas do konce války na Březinách v Českomoravské vysočině. Po skončení války vystudoval v letech 1945 – 1949 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesora Josefa Kaplického Jeho spolužáky byli Adriena Šimotová, Jiří John a Jiří Šindler. Spolupracoval s arch. Jaroslavem Čermákem (1943-1953), pro kterého navrhoval užité umění do církevních staveb. Po absolvování vojenské služby pracoval v letech 1950 – 1967 jako textilní návrhář v Textilní tvorbě (od roku 1959 Ústav bytové a oděvní kultury, ÚBOK). Od roku 1959 samostatně vystavoval (Alšova síň UB).

Patřil do okruhu umělců, kteří se podíleli na přípravě Světové výstavy Expo 58 v Bruselu, kde Československo sklidilo nejvyšší ocenění. Jiří Mrázek se již před válkou na studentské koleji seznámil s Václavem Boštíkem. Během války se setkávali v Boštíkově ateliéru spolu se sochařem Janem Křížkem a vedli rozhovory o výtvarných problémech. Všichni očekávali vznik nového poválečného slohu a spatřovali východisko z krize moderního umění v návratu k autentickým archaickým zdrojům. Diskutovali teze historika umění Elieho Faura o umění odrážejícím se od duchovního stavu společnosti a předpokládali obrodu nového abstraktního umění z mytických pravzorů. Z moderních umělců byli Mrázkovi blízcí zejména Paul Klee, Josef Šíma, Gustav Klimt a také přátelé ze skupiny UB 12.

Dříve dražené položky

Moderní kompozice
olej na sololitu,1967
v 30 ✕ š 43 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno

Detail položky