Autoři a ceny

Jiří Winter Neprakta

(1924 - 2011)
Sledovat

Narodil se 12. července 1924 v Praze a zemřel 30. října 2011 tamtéž. Byl český kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista. Původní jméno Jiří Winter doplnil o pseudonym Neprakta.
Po studiích na Reálném gymnáziu pokračoval na Státní grafické škole. Po válce studoval několik semestrů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Za druhé světové války byl aktivním účastníkem protifašistického odboje, za který mu byl navržen trest smrti. K soudnímu jednání se nedostavil hlavní svědek a soudce, který nechtěl jednání odročovat a bez svědka ho nemohl odsoudit k trestu smrti, snížil trest na šest let v nacistické káznici. Tento trest strávil Jiří Winter v bavorské nacistické káznici Bernau u jezera Chiemsee. Podařilo se mu přežít a po osvobození dojít z vězení pěšky až do Čech. Po válce se Jiří Winter shledal jen se svou matkou, jeho otce umučilo gestapo při výslechu na Pankráci, zbytek jeho rodiny zahynul v Osvětimi. Byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu a nositelem medaile za protifašistický odboj. Svou odbojovou činností se nikdy nechlubil.
Neprakta byl velmi plodný autor, který za svůj život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů (je uveden v Guinnessově knize rekordů /2001/) a ilustroval stovky humoristických knih. Věnoval se i animovanému filmu, knižním ilustracím a návrhům hraček.
Svoji uměleckou dráhu zahájil v roce 1948 a po mnoho let tvořil uměleckou dvojici Neprakta s námětářem Bedřichem Kopecným. Později spolupracoval s českým spisovatelem a humoristou Miloslavem Švandrlíkem. Oba patřili mezi hlavní autory československého satirického a humoristického časopisu Dikobraz.
Roku 1957 se zúčastnil první výstavy skupiny Máj 57. Spolu s Bedřichem Kopecným, Jaroslavem Weigelem, Karlem Neprašem, Adolfem Bornem a dalšími byl členem uměleckého spolku Polylegran.
Jiří Winter začínal jako ilustrátor odborných přírodovědných knih (původně chtěl být přírodovědcem, nikoliv výtvarníkem), později svými ilustroval několik set knih zábavných a vědecko-populárních. Mimo to se zabýval divadelní i filmovou tvorbou (návrhy kostýmů, scén, kulis) - z této oblasti patří k jeho nejznámější počinům například film Šíleně smutná princezna a Rakev ve snu viděti... nebo divadelní hry Těžká Barbora a Osel a stín. Spolupracoval též s Laternou magikou na přípravě nového programu. S Janem Werichem ho nepojila pouze dlouholetá spolupráce, ale i stejně dlouholeté osobní přátelství, právě tak jako s Jiřím Trnkou, s nímž spolupracoval Jiří Winter v oblasti animovaného filmu.
Jeho pseudonym Neprakta vznikl po únorovém převratu v roce 1948, kdy se začaly používat různé zkratky končící na písmeno "a" pro různé podniky. Protože chtěli s Bedřichem Kopeckým prodávat něco, co nikdo nepotřeboval, tedy humor, nazvali svůj podnik Neprakta. To slovo se potom ujalo jako umělcova přezdívka.

Aktuálně dražené položky

Zprávy z bojiště
kombinovaná technika na papíře
v 45, 5 ✕ š 32, 5 cm
Signatura: vlevo nahoře

rámováno, zaskleno, původní stav

Dražit
Dneska zvu na večeři...
kombinovaná technika na papíře
v 24 ✕ š 18 cm
Signatura: nahoře uprostřed

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Mařenku ti nedám, protože jsi Sparťan
kombinovaná technika na papíře,1987
v 17, 5 ✕ š 17 cm
Signatura: vlevo nahoře

rámováno, pasparta, zaskleno, místy zažloutlé skvrny

Dražit

Dříve dražené položky

"A ten elixír lásky máš jenom nealko?"
kombinovaná technika na papíře,1985
v 24,5 ✕ š 17,5 cm
Signatura: vpravo dole

pasparta, zaskleno

Detail položky
Já o dětech nic nevím...
kombinovaná technika na papíře,1974
v 32, 5 ✕ š 24 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: na zadní straně autorské razítko | nerámováno, původní stav

Detail položky
Bílá paní
kombinovaná technika na papíře
v 23 ✕ š 16, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Tlouštík
kombinovaná technika na papíře
v 34 ✕ š 24 cm
Signatura: na zadní straně

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Osvobozená domácnost
kombinovaná technika na papíře
v 17 ✕ š 30 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Získej odznak zdatnosti
kombinovaná technika na papíře
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo, papír mírně poškozen

Detail položky
Před biografem
tuš na papíře
v 21 ✕ š 14 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
3 x ilustrace
fixa na papíře,1997 a 1998
v 15, 5 ✕ š 11, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Pan Blecha / Pán s dalekohledem
tuš na papíře
Signatura: značeno na zadní straně

nerámováno, rozměry 1) 19 x 13 cm, 2) 11,5 x 28,5 cm

Detail položky